Promocja - 1 zł / 1 metr !

  

Proponowane przez nas igłofiltry stosowane są w różnego typu gruntach. Dzięki ich zaopatrzeniu w odpowiednie metody instalacji możliwe jest szybkie i bezproblemowe ich posadawianie. Wykorzystane w nich rury wpłukujące połączone są z pompą lub hydrantem. Urządzenia zaopatrzone są w instalacje, na które składają się rury wpłukujące, czyli osadowe w dwóch rodzajach. Zróżnicowanie średnicy rur (małej D 51 mm oraz dużej D 133 mm) oraz ich długości pozwala na wykonywanie wpłukiwania na różnych głębokościach obszaru. Rura o mniejszej średnicy stosowana jest na terenach, gdzie nie ma konieczności stosowania obsypki filtracyjnej, natomiast szersza w gruntach, gdzie stosowana być ona musi. Wykorzystanie obsypki jest wymagane na gruntach przewarstwionych, zawierających warstwy nieprzepuszczalne. Obsypka jest stosowana do wysokości, która pozwala na połączenie wszystkich warstw. Najczęściej na całej wysokości wpłukania. Konieczne jest jej wykorzystanie także w gruntach jednorodnych oraz pylastych. Wtedy też wymagane jest jej uzupełnienie na wysokość 0,5 m nad górną krawędź filtru. Obsypkę należy dostosować do danego gruntu, w których wykorzystany zostanie igłofiltr. Wielkość ziaren obsypki dobierana jest tak, by była ona od 5 do 10ciu razy większa od średniej grubości ziaren gruntu. Urządzenia posadawiane są w linii, a odstęp między poszczególnymi igłofiltrami winien wynosić 1 m. Konieczne jest także by były one instalowane na jednym poziomie.